+355 4 224 8981

Politika e privatësisë

POLITIKA E PRIVATËSISË

I nderuar vizitor,

Mirësevini në faqen zyrtare të Qendres Dietologjike “blerinadiet”

Blerinadiet disponon faqen zyrtare të shoqerisë www.blerinadiet.al

Me anë të Faqes Zyrtare, “blerinadiet” transmeton dhe mbledh informacione.

Nëpërmjet Faqes Zyrtare, “blerinadiet” prezanton shoqërine dhe strukturën e saj, produktet, shërbimet, ofertat, paketat me tarifat dhe benefitet përkatëse së bashku me aktivizimet dhe/ose regjistrimet në to, promocionet e ndryshme, novacionet, rrjetin dhe mbulimin, produktet, shërbimin dhe keshillimin e klientit.

“Blerinadiet” e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave personale çështje të një rëndësie të veçantë. “blerinadiet” është anagazhuar në zbatimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre.

Me anë të Politikës së Privatësisë, “blerinadiet” ka për qëllim të informojë personat që vizitojnë faqen e internetit të “blerinadiet” , www.blerinadiet.al ne lidhje me mënyrën e mbledhjes, perpunimit, ruajtjes, si dhe masat e marra për sigurinë e të dhënave personale.

Të gjithë ju që aksesoni faqen e internetit të “blerinadiet” , www.blerinadiet.al  bini dakord me kushtet si vijojnë:

Për vizitorët e faqes www.blerinadiet.al sistemi mbledh informacione standarte të cilat kanë të bëjnë me perdorimin e faqes, me klikimet e informacionit, artikujve, seksioneve apo rubrikave në këtë faqe.

Të dhënat personale që mblidhen nëpërmjet Faqes Zyrtare përpunohen për qëllimin për të cilin mblidhen në përputhje me kuadrin ligjor, nënligjor dhe këtë politikë.

Qëllimi i mbledhjes se informacionit.

Ky informacion mblidhet për:

·      Vleresimin e nevojave ushqimore te vizitoreve

·      Ndarjen e eksperiencave ne lidhje me ushqimin dhe shendetin

·      Disponimi I keshillimit perkates

LIDHJET. Faqja e internetit e “blerinadiet”  mund të përmbajë lidhje të ndonjë faqeje tjeter internet, apo që të ridrejton në faqe tjetër interneti. “blerinadiet”  nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe ju këshillon që të lexoni deklaratat /politikat përkatëse të privatësisë për këto faqe.

TË TJERA. “blerinadiet”  rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë politike në çdo kohe, në zbatim të ndryshimeve të mundshme të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.